Công cuộc trị sẹo mụn lâu năm dong duổi 3 bệnh viện: da liễu Hà Nội, bv 108, da liễu Trung ương